tr ukKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Lise denklik belgesinin aslı, (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Türk Dış Temsilciliklerden alınmış belge.)
2- Lise Diplomasının aslı ve Noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
3- Transkriptin (Not durum belgesinin) aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
4- Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
5- 2019 YÖS Sonuç Belgesi
6- 2019 -2020 öğretim yılına ait Katkı payı / öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. Öğrenim Harç miktarını görmek için tıklayın. Kesin kayıt işlemi için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca geldiğinizde bankaya yönlendirileceksiniz.
7- Ülkelerindeki veya en yakın Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Vizesi".
8- 6 adet vesikalık fotoğraf.
9- T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
10- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
11- 5901 sayılı kanunla verilen haklardan yararlananlardan belge fotokopisi (Mavi Kart).
12- Kesin kayıt işlemleri 04-05-06 Eylül 2019 tarihlerinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Bu tarihler dışında (ek kontenjanlar hariç) kayıt alınmayacaktır. Bu tarihlerde kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar haklarını kaybederler.