tr ukGENEL BİLGİLER

Üniversitemiz 2018-2019 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Ön Lisans ve Lisans Öğrenci alımında uygulanacak usul ve esasları

 

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında; 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin bir ortaöğretim kurumundan mezun olması ve her üniversite tarafından belirlenen ve Başkanlığımızca da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinin kendi başlarına veya bağlı oldukları üniversite birlikleri tarafından 2017 ile 2018 yıllarında yurtiçinde veya yurtdışında yaptıkları Yabancı Uyruklu Öğrenci Seviye Tespit Sınavları Üniversitemizce kabul edilecektir.


2018-2019 Akademik Yılında Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayların tercih ettikleri bölümlere yerleştirilme puanı aşağıdaki hesaplama esaslarına göre belirlenecektir:

1- Lise Mezuniyet ortalamalarının %60'ı ile Devlet Üniversitelerinin veya bağlı oldukları üniversite birlikleri tarafından 2017 ile 2018 yıllarında yurtiçinde veya yurtdışında yaptıkları Yabancı Uyruklu Öğrenci Seviye Tespit Sınavı puanın %40’ı toplanarak hesaplanır.

2-YÖS puanı olmayan adayların başvurularında, lise mezuniyet ortalamalarının %60'ı alınarak hesaplanır.

Türkçe yeterlilik düzeyleri:

C Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kaydolduğu programda öğretime başlar.

B Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda geliştirilebilir. Tüm masrafları öğrenci tarafından karşılanmak üzere Kırıkkale Üniversitesine bağlı TÖMER ’e kayıt yaptırmak şartıyla kaydolduğu programda öğretime başlar. Öğrenci bir sonraki akademik yılda kayıt yenileme sırasında Türkçe bilgisini C düzeyine geliştirdiğini belgelemelidir. Aksi halde program kaydı dondurulur, tüm masrafları öğrenci tarafından karşılanmak üzere Kırıkkale Üniversitesine bağlı TÖMER’e devam eder ve bir sonraki akademik yılın kayıt dönemine kadar izinli sayılır. Takip eden akademik yılın başında Türkçe yeterlik durumunu Kırıkkale Üniversitesine bağlı TÖMER belgesiyle kanıtlayanlar öğrenimlerine devam eder; başarısız olanların ilişiği kesilir.

A Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrenci kaydolduğu programda öğretime başlayamaz. Tüm masrafları öğrenci tarafından karşılanmak üzere Kırıkkale Üniversitesine bağlı TÖMER’e kayıt yaptırmak şartıyla öğrenimlerine bir yıl ara izni verilir. Sonraki akademik yılın başında Türkçe yeterlik durumunu Kırıkkale Üniversitesine bağlı TÖMER belgesiyle kanıtlayanlar öğrenime başlar; başarısız olanların ilişiği kesilir.

Not: TÖMER kurs ücretleri Yerleşen Öğrenciler tarafından ödenir.

Yabancı Dilde Yeterlik
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça vb. dillerinde öğretim yapan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler;
Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan aday ilgili birimde eğitimine başlar. Başarısız olan adaylar hazırlık eğitimine tabi tutulur.
Hazırlık Sınıfı genel öğrenim süresine dahil değildir.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması ve Prim Ödemeleri
6111 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesi (g) bendinde gerçekleştirilen değişiklik sonucu burs olanakları olmayan yabancı uyruklu öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmeleri için prim giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

Ülkenizdeki Genel Sağlık Sigortasının Türkiye’deki Genel Sağlık Sigorta Kurumu ile anlaşmasının olup olmadığını inceleyiniz. Anlaşma yok ise Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasından faydalana bilmeniz için, isteğe bağlı sigortalı olmanızı ve sigorta primlerini gününde ödemenizi önemle tavsiye ederiz.

Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerin barınma, sağlık, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.
Yanlış bilgi ve eksik belge ile kayıt yapılmaz kayıt iptal edilir

Bilgi:
Kırıkkale Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Kampüs
71450 Yahşihan, Kırıkkale/Türkiye
Tel: +90 318 357 42 60 – 61,  +90 318 357 37 43 Faks: +90 318 357 20 49
e-mail: kuyabuy@kku.edu.tr, web: http://www.kku.edu.tr