tr ukBAŞVURU KOŞULLARI

 

Başvuracak Adaylar:

 a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

1) Yabancı uyruklu olanların,

 

2) Mavi kart sahibi olanların,

 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

 

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”,

 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 

c) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

 

başvurularının kabul edilmesi,

 

 b) Adaylardan

 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

 

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

 

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2. bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

 

başvurularının kabul edilmemesi,

 

B) Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımlarında Kabul Edilecek Sınavlar ve Yerleştirme Puanı Hesaplaması ve Açıklamalar:


1-Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayıyla uygun görülen Üniversitelerin 2019 yılında yaptıkları Yabancı Uyruklu Öğrenci Seviye Tespit Sınavları kabul edilecektir.


2- Yerleştirme Puanı; Lise Mezuniyet ortalamalarının %60'ı ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayıyla kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Seviye Tespit Sınav puanının %40’ı toplanarak hesaplanır.


3- 2019 YÖS puanı olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.


4- Özel yetenek ile alan bölüm, ayrıca özel yetenek sınavı yapar.


5- Yanlış bilgi ve eksik belge ile kayıt yapılmaz kayıt iptal edilir.


6- En fazla 5 bölüm için tercih yapılacaktır.


7- TÖMER kurs ücretleri Yerleşen Öğrenciler tarafından ödenir.