tr ukBaşvuru Online yapılacaktır, lütfen tıklayınız.

 

Online Başvuru İçin Taratılması Gerekli Belgeler

 

1-Lise denklik belgesi, (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Türkiye’nin ülkelerdeki Dış Temsilciliklerden temin edilir).


2-Lise Diploması (T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan mezun olanlar için).


3-Transkriptin (Not durum belgesinin) noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi.


4-2019 YÖS sonuç belgesi (Ana sayfada ilan edilen YÖS sınavları geçerli kabul edilecektir).

 

5-Varsa uluslararası sınav sonuç belgesinin onaylı Türkçe çevirisi.


6-Kimlik bilgilerini gösterir belge (Pasaport, Kimlik Belgesinin Türkçe çevirisi).


7-Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Banka dekontuna öğrenci adı ve soyadını mutlaka yazdırınız) Banka dekontu olamayan Başvurular Geçersiz Sayılacaktır. Başvuru ücreti şube kayıtlarına geçmesinin ardından ödenmiş kabul edilir ve kesinlikle iade edilmez. Öğrenim harcına mahsup edilmez.


8- Vesikalık Fotoğraf 4.5 x 6 boyutlarında.

 

Üniversitemizin 2019- 2020 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Ön Lisans ve Lisans Öğrenci alımında uygulayacağı usul ve esasları (http://yabanciuyruklu.kku.edu.tr/turk/genelbilgiler.php) lütfen okuyunuz.

 

Bilgi İçin:

 

Tel: +90 318 357 42 60 – 61 Faks: +90 318 357 20 49
e-mail: kuyabuy@kku.edu.tr, web: http://www.kku.edu.tr